Velkommen til Wincor Nixdorf Norge

Wincor Nixdorf innfører konkurransedyktige prosesser og effektiv arbeidsflyt innen banker og butikker. Vi har som mål å forbedre eksisterende prosesser, spesielt der våre kunder møter sine kunder. Dette gjennom bruk av informasjonsteknologi. For og støtte endringsprosessene tilbyr vi en omfattende portefølje av IT-løsninger innen begge sektorer.

Porteføljen inneholder alle de sentrale stegene i prosessen for å innføre nye forretningssystemer – fra ideer, råd om konsekvensutredninger til levering av innovativ programvarer og IT-plattformer.

Det hele støttes av drifts- og supportkonsepter fra Wincor Nixdorfs tjenesteportefølje som sikrer kontinuitet og driftsstabilitet. På den måten kan våre kunder konsentrere seg om kjernevirksomhet samt å skape konkurransefortrinn i sitt marked.

 

Wincor Nixdorf A/S
Malerhaugveien 25
0661 Oslo

PO box address:
Postboks 6734 Etterstad
0609 Oslo

Phone +47 23 05 26 00
Fax +47 23 05 26 01