China

Office building with Wincor Nixdorf logo in Shanghai, China

Wincor Nixdorf Retail & Banking
Systems (Shanghai) Co. Ltd.
2290 Zuchongzhi Road, Sandhill
Plaza Building #2,
ZhangJiang HiTech Park,
Pudong District
Shanghai P.R. China 201203

Phone +86 21- 6168 9589
Fax +86 21- 6182 9325

Wincor Nixdorf Retail & Banking
Systems (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1581, 15/F, NCI Tower
12A Jianguomenwai Ave
Chaoyang District
Beijing 100020
PR China


Phone +86 10 85233218
Fax +86 10 5815 1500 / 01WN Manufacturing (Shanghai)
Co. Ltd.
Block 70
No 36 Yi Wei Road
Wai Gao Qiao, Free Trade Zone
Shanghai 200 131
PR China

Phone +86 21 6168 7999
Fax +86 21 5046 1625
Wincor Nixdorf (Hong Kong) Ltd.

Units 08-12, 20/F,
Paul Y Centre
51 Hung To Road,
Kwung Tong,
Kowloon, Hong Kong

Phone: +852 28 04 10 89
Fax: +852 29 05 10 99