Slovakia

Grassalkovich Palace in Bratislava, Slovakia


DIEBOLD NIXDORF s.r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Slovenská republika
Phone +421 2 49258 111
Fax +421 2 49258 211
Email: info.slovakia@wincor-nixdorf.com
IČO: 35795808
DIČ: 2020234788
IČ DPH: SK2020234788
Spoločnosť je zapisaná v
obchodnom registri Okresneho
súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vo vlozke c. 22461/B