Sweden

View of Stockholm, Sweden

Välkommen till Wincor Nixdorf Sverige


Wincor Nixdorf är en av världens ledande leverantörer av IT-lösningar och tjänster till konsumentbanker och detaljhandeln. Tyngdpunkten för koncernens omfattande portfölj ligger på affärsprocessoptimering, speciellt vad gäller bankkontor och butiker. Vi tillämpar också den kunskap vi har fått från vår kärnverksamhet på relaterade branscher såsom posttjänster och bensinstationskedjor

Vi levererar IT-tjänster över hela världen. Vår väletablerade serviceorganisation arbetar med ett nätverk av certifierade partners för att garantera samma höga kvalitet på en global nivå.

Wincor Nixdorf har etablerat en närvaro i cirka 130 länder runt om i världen, vilket ger en ojämförlig profil när det gäller närhet till kunden. Moderbolaget har dotterbolag i 42 länder. Vi lägger också stor vikt vid att bygga nära relationer till försäljningspartners som har en utmärkt kunskap om de lokala kraven och villkoren på kundsidan. Wincor Nixdorf har en total arbetsstyrka på cirka 9 000 personer. Mer än hälften är baserade utanför Tyskland.


Wincor Nixdorf AB
Hemvärnsgatan 8
SE-171 74 Solna

Phone +46 (0)8 470 900
Fax +46 (0)8 470 999