Slovakia

Grassalkovich Palace in Bratislava, Slovakia

Vitajte na stránke WINCOR NIXDORF s.r.o. Slovensko


Spoločnosť Wincor Nixdorf je výrobca profesionálnych pokladničných systémov a radí sa na popredné pozíce v dodávkách týchto systémov vo svete a na prvé miesto v Európe a v SR.
Našim zákazníkom ponúkame široké portfólio produktov a riešení pre všetky segmenty peňažného trhu – hypermarkety, diskontné reťazce, obchodné domy, hotely, reštaurácie, veľkoobchody, maloobchody, čerpacie stanice a lotérie. Zabezpečujeme dodávky najmodernejšieho pokladničného hardwaru a komplexných softwarových riešení pripravených na mieru našim zákazníkom. Zároveň ponúkame optimalizované, štandardné, jednoducho prispôsobiteľné riešenia pre malých podnikateľov za zaujímavé ceny.

Spoločnosť na Slovensku tvoria tri divízie:
- Retail (pokladničné systémy)
- Banking (vybavenie bánk)
- Servis (komplexná starostlivosť o nainštalované zariadenia)

O celkovú spokojnosť našich zákazníkov sa starajú naše pobočky (Bratislava, Nitra, Žilina, Zvolen, Košice), ktorými zabezpečujeme komplexnú servisnú starostlivosť.

Klientom poskytujeme nielen vlastný hardware a software, ale aj činnosti spojené s implementáciou celého systému, tzn. inštaláciu, školenie zamestnancov, customizing, programátorské práce, stand-by pri otvorení obchodnej jednotky a v neposlednej rade tiež riadenie celého projektu s koordináciou ostatných subdodávateľov.


DIEBOLD NIXDORF s.r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Slovenská republika
Phone +421 2 49258 111
Fax +421 2 49258 211
Email: info.slovakia@wincor-nixdorf.com
IČO: 35795808
DIČ: 2020234788
IČ DPH: SK2020234788
Spoločnosť je zapisaná v
obchodnom registri Okresneho
súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vo vlozke c. 22461/B