Společnost Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf - Dlouhá tradice - Nová dynamika

Společnost Diebold Nixdorf s.r.o. zaujímá přední postavení mezi výrobci a dodavateli informačních systémů. Orientujeme se především na oblast obchodu, služeb a bankovnictví. Hlavní činností společnosti jsou návrh a prodej komplexních hardwarových a softwarových řešení včetně servisu a poradenských služeb.
Mateřská společnost Diebold Nixdorf je současně renomovaným výrobcem

 • profesionálních pokladen,
 • LCD panelů
 • IT zařízení pro provádění platebních transakcí,
 • informačních a transakčních kiosků a dalších specializovaných zařízení.

Ve vývojových centrech ve světě i v jednotlivých zemích vytvářejí týmy softwarových specialistů specializovaná řešení, softwarové produkty, věnují se jejich customizaci a podpoře IT řešení od dalších známých výrobců.
V současné době rozšiřuje Diebold Nixdorf nabídku komplexních řešení také pro oblast CRM (Customer Relationship Management - řízení vztahů se zákazníky) a E-Commerce.
Společnost Diebold Nixdorf v České republice úspěšně pokračuje v tradici započaté firmou Siemens Nixdorf. Daří se jí těžit ze silného produktového, odborného a finančního zázemí mateřské společnosti a kvalitního, profesionálního a inovativního pohledu zaměstnanců. Velkou předností jsou zkušenosti a odborné znalosti získané během řady let při řešení specifických požadavků širokého spektra zákazníků na českém trhu.

Divize Advance IT Services & Solutions nabízí široké portfolio nadstandardních služeb v oblasti:

 • návrhů a projektů IT
 • systémů, vývoje software,
 • hardwarové a softwarové podpory.

Zajišťuje nepřetržitou servisní službu a garanci definovaných servisních zásahů ve lhůtách daných ve smlouvách s řadou významných zákazníků.

DN nabízí komplexní řešení a služby, které zahrnují celý proces od počátečních konzultací až po plné převzetí zodpovědnosti za celkový chod informačního systému či jeho outsourcing.
Síla společnosti DN spočívá v rozsáhlém know-how a bohatých zkušenostech s heterogenními a mnohdy nestandardními systémy z různých oborů.
DN zabezpečuje pro své zákazníky poradenské a komplexní IT služby v oblasti informačních technologií , se zaměřením například na:

 • systémová integrace
 • dodávky komplexních informačních systémů
 • outsourcingová a poradenská činnos
 • analýza, návrh a řízení projektů
 • vývoj aplikačních software na zakázku
 • instalace a provoz systémů, HW a SW servis
 • školení, zákaznická podpora
 • databáze, LAN / WAN
 • dodávky HW vybavení optimalizované pro účely jednotlivých projektů
 • řešení pro zajištění bezpečnosti a ochrany dat a systémů


Na základě požadavků zákazníků zabezpečuje Diebold Nixdorf s.r.o. se svými zaměstnanci služby a dodávky IT po celém území České republiky. Jako zastoupení divize pokladních a bankovních systémů společnosti Siemens v České republice působí Diebold Nixdorf s.r.o. od 1. ledna 1994 ( dříve pod jménem Siemens Nixdorf Informační systémy a Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems).

Společnost DN využívá ve své činnosti také přenos know-how a zkušeností odborníků ze sítě sesterských společností Diebold Nixdorf po celém světě. Při návrhu a výstavbě systémů jsou dále využívány renomované partnerské firmy a technologičtí partneři. Jedná se především o skupinu firem Siemens (Fujitsu Siemens Computers, Siemens Communications, atd.), Microsoft, IBM, Cisco, a řadu dalších, u kterých je záruka kvalitní práce ve prospěch zákazníka.